Lukk

Nye utgivelser i januar

18. januar 2017

Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold av Alex Borch (red.)

Tariffavtaletolkning av Tron Løkken Sundet, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan

Alminnelig strafferett, 6. utgave ved Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther