Lukk

Nye utgivelser i februar

3. februar 2017

Fusjon og fisjon av selskaper av Anders H. Liland

Arbeidslivets spilleregler, 4. utgave av Arve Due Lund, Nils Storeng og Tom Beck

Endring i arbeidsforhold, 2. utgave av Jan Fougner

Omstilling og nedbemanning, 3. utgave av Camilla Schøyen Borge, Eli Aasheim, Jan Fougner, Julie Piil Lorentzen, Marit B. Fougner, Tron Løkken Sundet og Trond Erik Solheim