Lukk

Nye fagbøker er publisert

24. mai 2016

Nye fagbøker er nå publisert. Dette er Kjøpsrett til studiebruk, 5. utgave av Erling Selvig og Kåre Lilleholt, Kontraktstolkning, særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter av Alf Petter Høgberg, og Høyt skattet, Festskrift til Fredrik Zimmer på 70-årsdagen av Bettina Banoun (red.), Ole Gjems-Onstad (red.), Arvid Aage Skaar (red.)