Lukk

Vegtrafikkloven med trafikkreglene og skiltforskriften

Forfatter(e): Bjørn Engstrøm (red.)

Verket gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.

Denne 5. utgaven er i sin helhet revidert og ajourført, samtidig som noen av kommentartekstene er omskrevet og forbedret. En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg.

Nye regler om kjøring med motorvogn under påvirkning av andre stoffer enn alkohol er innarbeidet. Listen over ulike narkotiske og andre stoffer med forbudsgrenser og grenser for straffutmåling er inntatt som et særskilt vedlegg. Boka omtaler også spørsmålet om hjemmel til såkalt miljøfartsgrense.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

vegtrafikkloven