Lukk

Våpeninstruks for politiet

Forfatter(e): Tor-Geir Myhrer

Verket er en utfyllende veiledning til Våpeninstruksen for politiet, og gir en systematisk og grundig gjennomgang av alle instruksens regler. Samtidig er den et praktisk oppslagsverk med henvisninger til relevante kilder. Boken inneholder også en innledende generell del hvor de overordnede rettslige rammer for politiets bruk av våpen behandles.

Tor-Geir Myhrer, f. 1952, cand. jur. 1976, dr. juris 2000, har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 2006 er han professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling og fra 2005 professor II ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

9788215026657