Lukk

Utlendingsloven

Forfatter(e): Arild Humlen, Grete Brochmann, Hans-Henrik Hartmann, Håvard Kampen, Henrik Bull, Jan Eirik Thomassen, Mi Christiansen, Øyvind Dybvik Øyen, Paula Tolonen, Stein Ulrich, Terje Einarsen, Torunn Skard, Vigdis Vevstad

Denne kommentarutgaven til Utlendingsloven er skrevet av 16 ledende eksperter på området.

Siden 1988, da forrige utlendingslov ble vedtatt, er det foretatt mange endringer på utlendingsfeltet. En ambisjon med verket er å vise forskjellene mellom gammel lov og praksis i forhold til de nye bestemmelsene.

Oppdateringen som nå er foretatt reflekterer at Norge har et tett samarbeid med EU på det utlendingsrettslige området, som Schengen-samarbeidet og Dublin-samarbeidet.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

 

 
 

Utlendingsloven kommentarutgave omslag