Lukk

Tvisteloven

Forfatter(e): Arnfinn Bårdsen, Christian Reusch, Dag Bugge Nordén, Tore Schei, Toril M. Øie

Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven.

Tvisteloven bygger på grunnleggende prosessprinsipper i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og har fokus på en sakstilpasset behandling og en dommerstyrt prosess. Den har nye regler om mekling, om behandling av mindre krav og om gruppesøksmål. Systematikken er ny, og det introduseres en rekke nye begreper.

Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven, blant annet i lys av den omfattende rettspraksis som er kommet til etter at den trådte i kraft. Etter hver bestemmelse er det tatt inn henvisninger til relevante forarbeider og til korresponderende bestemmelser i tvistemålsloven. I tillegg har forfatterne utarbeidet to lovspeil. Det ene gir en samlet oversikt over samtlige bestemmelser i den nye loven og hvilke bestemmelser de tilsvarer i den gamle loven. Det andre tar utgangspunkt i den gamle loven og viser hvor tilsvarende paragrafer er å finne i den nye loven.

Målgruppe for boken er alle som har behov for å sette seg inn i tvisteloven, og de som trenger et oversiktlig oppslagsverk i sivilprosess.

Bestill papirutgave, bind I
Bestill papirutgave, bind II

Be om pris for digitale kommentarutgaver

tvisteloven