Lukk

Tvangsfullbyrdelsesloven

Forfatter(e): Hans Flock, Thor Falkanger, Thorleif Waaler

Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som gir reglene for hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har dom eller annet tvangsgrunnlag for.

I kommentarene til tvangsfullbyrdelsesloven gir forfatterne utførlige kommentarer til lovens enkelte regler. Siktemålet med kommentarene er å gi lovens brukere, i og utenfor juristenes krets, en praktisk veiledning i anvendelse av loven.

Opprinnelig omhandlet loven både den egentlige tvangsfullbyrdelse og reglene om midlertidig sikring. Reglene om midlertidig sikring er flyttet til tvisteloven, men bestemmelsene er likevel fortsatt kommentert i dette verket.

Be om pris for digitale kommentarutgaver

tvangsfullbyrdelsesloven