Lukk

Straffeloven 2005, første del. Alminnelige bestemmelser

Forfatter(e): Magnus Matningsdal

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. Loven trer i kraft 1. oktober 2015.
Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens første del – alminnelige bestemmelser; samt til straffegjennomføringsloven kapittel 5 om samfunnsstraff og konfliktrådsloven kapittel IV om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Den digitale utgaven inneholder et lovspeil hvor hver paragraf er lenket til 1902-loven.

Merk at også Magnus Matningsdals bok Nytt i ny straffelov er tilgjengelig digitalt.

Magnus Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997. Han var fra 1987 til 1989 professor i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har inntil nylig forelest i disse fagene samme sted. Våren og forsommeren 2015 gjennomførte han en omfattende forelesningsserie om den nye loven for dommere, statsadvokater, politijurister og advokater i hele landet.

Bestill papirutgave

Straffeloven, Annen del. De straffbare handlingene forventet på lager 10.12.2017.

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Straffeloven 2005