Lukk

Skatteforvaltningsloven

Forfatter(e): Einar Harboe, Marianne Brockmann Bugge

Denne lovkommentaren inneholder skatteforvaltningsloven med forskrifter. Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra det private næringsliv og skatteforvaltningen.
Boken er skrevet med tanke på skatteetaten, revisorer, regnskapsførere og advokater. Den er det sentrale hjelpemiddel ved behandlingen av spørsmål i tilknytning til skatteforvaltningslov

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Skatteforvaltningsloven