Lukk

Plan- og bygningsloven

Forfatter(e): Carl Willhelm Tyren

Plan- og bygningsloven medfører en rekke nye krav til planlegging, byggesaksbehandling og til byggeprosjektene.

Verket gir en komplett, fyldig og praktisk oversikt over loven og forskriftene. Relevant rettspraksis er tatt inn i tilknytning til de enkelte lovbestemmelsene.

Forskrifter, statlige planretningslinjer, veiledninger, rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet, meldinger fra Statens bygningstekniske etat samt publikasjoner fra Miljøverndepartementet, er tatt med slik at leseren får en komplett oversikt over gjeldende plan- og bygningslovgivning.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

plan- og bygningsloven