Lukk

Petroleumsloven

Forfatter(e): Amund Bjøranger Tørum, Sverre Bjelland, Trond Stang, Ulf Hammer, Yngve Bustnesli

Petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 43) regulerer myndighetenes forvaltning av norske petroleumsressurser. Formålet med loven er å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene, i tråd med målsettingene i loven og de petroleumspolitiske føringene i proposisjoner og meldinger til Stortinget.

I dette verket gis en grundig og systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er utførlig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk. Det gjelder både horisontalt til relevante bestemmelser i petroleumsloven og andre lover, og vertikalt til forskrifts- og avtaleverket gitt i henhold til petroleumsloven. I tillegg belyser forfatterne forholdet til EØS-avtalen med tilhørende direktiver som er gjennomført i petroleumsloven med forskrifter.

Verket henvender seg til flere brukergrupper. Det er et uunnværlig oppslagsverk for praktiserende jurister i offentlig forvaltning, næringsliv og advokatfirmaer.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

petroleumsloven