Lukk

Oreigningslova

Forfatter(e): Erik Keiserud, Kristin Bjella

I den tredje utgaven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til oreigningsloven av 1959.

Kommentarutgaven er utstyrt med fyldig lov-, doms- og stikkordregister, og den inneholder også de forskriftene som er gitt i medhold av oreigningsloven. Forskriftene er kommentert under de enkelte paragrafene i loven hvor dette er naturlig.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Oreigningslova omslag