Lukk

Opplæringslova

Forfatter(e): Geir Helgeland

I kommentarutgaven til opplæringslova gis det utførlige kommentarer til lovens regler. Etter  at loven ble vedtatt, har det skjedd en rekke lovendringer, og verket er oppdatert med nye kommentarer til disse bestemmelsene.

Blant de viktigste endringene etter at loven ble vedtatt, er at loven har fått et nytt kapittel om elevenes skolemiljø, nye regler om organisering av elevene og nytt rektorkrav. Gratisprinsippet i grunnskolen er skjerpet og RLE-faget har fått nye bestemmelser. Mange endringer er også knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående opplæring fra høsten 2006.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Opplæringslova