Lukk

Odelsloven

Forfatter(e): Ola Rygg, Oluf Skarpnes, Thor Falkanger

Kommentarutgaven til odelsloven er et viktig referanseverk for alle som kommer i kontakt med odels- og åsetesrettslige problemstillinger.

Verket ble omfattende revidert etter de store og viktige endringene i odelslovgivningen i 2009. Blant annet ble kriteriene for hva som kan odles, vesentlig endret, adgangen til å fravike de vanlige odelsrettslige regler ble utvidet, og samboerskap ble i prinsippet likestilt med ekteskap. Videre nevnes at bopliktreglene ble samlet i konsesjonsloven, samtidig som drivepliktreglene i skjerpet form fikk sitt lovgrunnlag i jordloven.

Thor Falkanger ledet Odelslovutvalget og har ansvaret for verket sammen med Ola Rygg.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

odelsloven_omslag