Lukk

Konfliktrådsloven

Forfatter(e): Morten Holmboe

Kommentarutgaven til konfliktrådsloven gir en grundig gjennomgang av lovens regler.

Konfliktrådsloven av 2014 trådte i kraft 1. juli 2014 og erstattet konfliktrådsloven av 1991. Den nye loven oppdaterer og moderniserer loven av 1991 der lovene dekker samme område. Den nye loven regulerer også nye reaksjoner: ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

Verket er et praktisk oppslagsverk med utførlige henvisninger til relevante kilder. Boken er først og fremst myntet på konfliktrådsmeglere, konfliktrådsledere og ungdomskoordinatorer. Den er like aktuell for påtalejurister, advokater og dommere.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

9788215025018