Lukk

Jordskifteloven

Forfatter(e): Fredrik Holth, Ingrid Aasen, Magne Reitan, Øystein Jakob Bjerva, Per Kåre SKy

Jordskifteloven gir regler for å endre og fastsette eiendoms- og rettighetsforhold, samt holde skjønn. Loven erstatter jordskifteloven av 1979. Den fastsetter en ny ankeordning i saker som er avgjort av jordskifteretten, og inneholder også en rekke prosessuelle og materielle endringer. Jordskifteloven er tilpasset alle typer eiendommer, også eiendommer i urbane områder. Saksbehandlingen bygger fortsatt på regler i tvisteloven med tilpassede regler i jordskifteloven. Systematikken i jordskifteloven er ny og det introduseres ny terminologi.

Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven. De gir også en kortfattet innføring i jordskifterettens kompetanse og saksbehandlingsreglene i den nye loven. I tillegg har forfatterne utarbeidet et lovspeil.

Boken passer for advokater og dommere som trenger et oppslagsverk, og studenter og andre som skal sette seg inn i jordskifteloven.

Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Jordskifteloven