Lukk

Inkassoloven

Forfatter(e): Ernst Moe, Geir Gregersen, Hanne Riksheim, Jan Frode Lervik, Jens Lind

2. utgave

Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av inkassoloven med dens viktigste forskrifter.

Boken gir en fremstilling av rettsreglene som gjelder ved innfordring av pengekrav. Inkassoloven omhandler adgangen til å drive inkassovirksomhet og gir regler for hvordan inkassoprosessen skal og kan skje. Det gis blant annet en utførlig gjennomgang av standarden «god inkassoskikk». Boken gir en utfyllende kommentar til de viktigste av lovens forskrifter, og behandler både retts- og nemndspraksis.

Ernst Moe er medforfatter og redaktør av boken. Han er førstebyfogd i Stavanger og har tidligere vært advokat, assisterende fylkesmann, byrettsdommer og sorenskriver. Moe har skrevet bl.a. om emner innen skifterett, tvangsfullbyrdelse, konkurs- og dekningsrett.

Medforfatterne Geir Gregersen, Hanne Riksheim, Jan-Frode Lervik og Jens Lind har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. I likhet med de tidligere medforfatterne, advokat Tor Helge Gjesdahl (H), Hilde Larsson og Knut-Petter Hanssen (H), bistår de som advokater i Advokatfirma Kontrakt AS (tidligere Advokatselskapet T H Gjesdahl AS) inkassoselskapet Lindorff AS, dets kunder og andre klienter som har behov for juridisk bistand.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Inkassoloven kommentarutgave