Lukk

Eierseksjonsloven

Forfatter(e): Christian Fr. Wyller, Kåre Lilleholt, Ørnulf Hagen

Revidert utgave fra 2015.

Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.

Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner som arbeider på feltet.

De tre forfatterne har arbeidet med disse rettsspørsmål i en årrekke og var også på ulike måter involvert i arbeidet som ledet frem til loven.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Eierseksjonsloven