Lukk

Dyrevelferdsloven

Forfatter(e): Cecilie M. Mejdell, Inger Helen Stenevik

Dyrevelferdsloven trådte i kraft i januar 2010 og erstatter den tidligere dyrevernloven av 1974. Dyrevelferdsloven slår fast dyrs egenverdi, og har som formål å fremme respekt for dyrs velferd og levemiljø.

Kommentarutgaven gir en bred gjennomgang av rettskildematerialet, og gir en rekke praktiske eksempler. Verket er nyttig for offentlig forvaltning, organisasjoner, veterinærer og andre som arbeider med dyrevelferd og dyrerettslige spørsmål.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

dyrevelferdsloven