Lukk

Domstolloven

Forfatter(e): Anders Bøhn

Andre utgave av Anders Bøhns kommentar til domstolloven inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.

Sentrale emner er reglene om habilitet, frister, forkynnelser, rettergangsansvar, organisering av advokatvirksomhet og disiplinærordning for dommere.

ANDERS BØHN er født i 1948 og tok juridisk embetseksamen i 1974. Han har arbeidet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig, ved NSBs juridiske kontor, som juridisk sekretær (utreder) i Høyesterett og som privatpraktiserende advokat. Han har siden 1988 vært dommer i Borgarting lagmannsrett, fra 2009 som lagmann.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

omslag domstolloven kommentarutgave