Lukk

Arveloven

Forfatter(e): Peter E. Hambro

Kommentarutgaven til arveloven gir utførlige kommentarer til lovens regler og er nyttig for alle som arbeider med arverettslige spørsmål.

Verket inneholder grundige henvisninger til alle relevante rettskilder for hver enkelt paragraf i arveloven. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer, og rettspraksis fra den tidligere arvelovs tid som fortsatt har betydning.

Verket inneholder nyskrevne kommentarer til arvelovens kapittel III A om «Rett til arv og uskifte på grunnlag av sambuarskap» som ble vedtatt i 2008.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

arveloven