Lukk

Oppdateringer

12. februar 2016

Ved årsskiftet ble våre lovkommentarer gjennomgått og oppdatert av forfatter(e). Dette gjaldt blant annet innarbeidelse av lovendringer, ny rettspraksis, forarbeider og nyere juridisk teori i Arbeidsmiljøloven, Straffeloven av 2005 og Plan- og bygningsloven for å nevne noen. Nærmere informasjon om oppdateringer finner du på forsiden til de enkelte verkene.