Lukk

Nye utgivelser i mars

3. mars 2017

Tomtefesteloven kommentarutgave av Thor Falkanger

Ytelse av investeringstjenester til forbruker av Marte Eidsand Kjørven

Sui generis – Festskrift til Stein Evju av Bernard Johann Mulder (red.), Marianne Jenum Hotvedt (red.), Marie Nesvik (red.) og Tron Løkken Sundet (red.)