Lukk

Nye bøker er publisert

1. juli 2016

En ny kommentarutgave og to nye fagbøker er nå publisert. Dette er Konfliktrådsloven, kommentarutgave av Morten Holmboe, Innføring i arbeidsrett, 4. utgave av Arne Fanebust, og Det er barnets sak av Elisabeth Gording Stang.