Lukk

Kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven er oppdatert

1. juli 2016

Kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven er oppdatert med kommentarer til nytt kapittel 14A, tilføyd ved endringslov 18 des 2015 nr. 104 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1578). Kapittelet har bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, blant annet § 14 A-1 som erstatter den tidligere reguleringen av konkurranseklausuler i arbeidsforhold i avtaleloven § 38.

Arbeidsmiljøloven med kommentarer er således á jour pr juni 2016.