Lukk

Kommentarutgaven til alkoholloven er oppdatert

31. mars 2016

Kommentarutgaven til alkoholloven med forskrift er nå oppdatert på bakgrunn av endringer som trådte i kraft 1. januar 2015 og 1. januar 2016, samt endringer etter straffelovens ikraftsettingslov. Hovedsakelig er det tale om lovtekniske endringer. Mer omfattende endringer er foretatt i § 1-6 om bevillingsperioden, og § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.