Lukk

Kommentarutgaven til arveloven er oppdatert

15. mars 2016

Kommentarutgaven til arveloven er nå oppdatert av forfatter. Verket ble sist ajourført i april 2014. Siden den gang er blant annet arveavgiften opphevet, og det har kommet til et nytt kapittel XIV A i lovens tredje del. Videre har forfatter foretatt en del lovtekniske endringer, samt generell oppdatering av henvisninger til både rettspraksis og juridisk litteratur. Verket er således à jour per mars 2016.