Lukk

Tvisteløsning, 3.utgave

Forfatter(e): Jens Edvin A Skoghøy

TVISTELØSNING inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005.
Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

Opplegget for 3. utgave er det samme som for 2. utgave, som kom i 2014. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av oktober 2016.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Tvisteløsning 3 utg