Lukk

Tingsrett, 8. utgave

Forfatter(e): Aage Thor Falkanger, Thor Falkanger

Utgitt: 2016

Boken omhandler reglene om retten til å råde over fysiske ting.

Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre nabospørsmål. Viktige rettighetstyper som tomtefeste og servitutter er gitt bred omtale. Videre er det kapitler om allemannsrett og allmenningsrett, og om offentlig kontroll med fast eiendom. Annen del gjelder tredjepersonkonflikter vedrørende fast eiendom, løsøre og fordringer: Når er for eksempel kjøper beskyttet mot konkurrerende erverv (dobbeltsalg mv.) eller kreditorbeslag?

Det er knyttet kontrollspørsmål til hvert kapittel, og til slutt i boken er det inntatt eksempler til belysning av reglene om oppmålingsforretninger og tinglysing.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata Pro og idunn.no.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Tingsrett8utg