Lukk

Sykefravær

Forfatter(e): Nicolay Skarning

En praktisk bok som gir svar på en rekke spørsmål ved sykefravær.

– Hvor fritt står arbeidsgiveren til å sette ansatte med høyt sykefravær til nye arbeidsoppgaver, ny stilling eller gå til oppsigelse?
– Hvor mye tilrettelegging kan ansatte kreve når de er blitt helt eller delvis syke?
– Hvordan skal ansatte følges opp under sykefraværet?
– Virker IA-avtalen?

Dette er spørsmål som besvares i denne boken, som illustrerer problemstillingene gjennom praktiske eksempler og saker fra domstolene. Basert på faktiske saker gis det en rekke råd, og det er vedlagt eksempler på dokumenter som kan brukes under sykefraværsoppfølgingen. Boken er nyttig for både arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata Pro og idunn.no.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Sykefravær