Lukk

Prosessnøkkelen, 11. utgave

Forfatter(e): Caroline Lundblad, Mia Marie Nordhagen

Prosessnøkkelen er et stikkordregister som hjelper jurister og jusstudenter til raskt å finne frem i lovverkets prosessuelle bestemmelser.

Hovedstammen i «Prosessnøkkelen» er de fire store prosesslovene: tvisteloven, straffeprosessloven, domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg er det tatt med et utvalg av den store mengden prosessuelle bestemmelser som finnes spredt i lovgivningen ellers.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Prosessnøkkelen, 11. utgave