Lukk

Plan- og bygningsrett del II, 2. utgave

Forfatter(e): Audvar Os, Helge Skaaraas, Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness

Utgitt 2010

Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner

Dette er del 2 av verket Plan- og bygningsrett. Del 1 med undertittelen «Planlegging og ekspropriasjon» kom ut i oktober 2010. Nå kommer del 2, med undertittelen «Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner» der forfatterne behandler alle forhold i tilknytning til byggesaker. I denne delen behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.

Plan- og bygningsrett, del 1 og 2 gir en oppdatert, grundig oversikt over reglene i den nye plan- og bygningsloven. I del 1 behandler forfatterne reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring, riving, kravene til byggetomta og refusjon. I tillegg er bestemmelsene om vann- og avløpsavgifter behandlet. Forfatterne gir en grundig fremstilling av byggesaksbehandlingen og bestemmelsene om konsekvensutredning. Her behandles de ulike byggesakssystemene, og byggesaksbehandlingen i kommunen og i klageinstansen. Det er gjort utførlig rede for hvilke tiltak som følger hvilke system. Sentralt er også bestemmelsene om ansvar, kontroll og tilsyn. Del 1 inneholder dessuten kapitler om bygningsmyndighetenes erstatningsansvar, utbyggingsavtaler og håndhevelsen av ulovlige forhold.

I del 2 behandler forfatterne alle forhold i tilknytning til byggesaker. I denne delen behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.

Verket er utvidet og ajourført med nyere praksis fra domstoler, ombudsmannen og administrasjonen. Den vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor så vel privat som offentlig virksomhet.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata og idunn.no.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

omslag