Lukk

Plan- og bygningsrett del I, 2. utgave

Forfatter(e): Audvar Os, Helge Skaaraas, Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness

Utgitt 2010

Planlegging og ekspropriasjon

Plan- og bygningsrett gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene i den nye plan- og bygningsloven. Den tar for seg både materielle regler og saksbehandlingsregler.

Boken behandler reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring, riving, kravene til byggetomta og refusjon. I tillegg er bestemmelsene om vann- og avløpsavgifter behandlet. Forfatterne gir en grundig fremstilling av byggesaksbehandlingen og bestemmelsene om konsekvensutredning. Her behandles de ulike byggesakssystemene, og byggesaksbehandlingen i kommunen og i klageinstansen. Det er gjort utførlig rede for hvilke tiltak som følger hvilke system. Sentralt er også bestemmelsene om ansvar, kontroll og tilsyn. Boken inneholder dessuten kapitler om bygningsmyndighetenes erstatningsansvar, utbyggingsavtaler og håndhevelsen av ulovlige forhold.

Første utgave av boken kom i 2000. Den nye utgaven behandler og kommenterer den nye plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Boken er utvidet og ajourført med nyere praksis fra domstoler, ombudsmannen og administrasjonen. Den vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor så vel privat som offentlig virksomhet.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata og idunn.no.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

omslag