Lukk

Panterett, 3. utgave

Forfatter(e): Jens Edvin A Skoghøy

Utgitt: 2014

PANTERETT, som ble utgitt i 1. utgave i 2004 og 2. utgave i 2008, gir en innføring i panteretten. Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for juridiske studenter.
Boken er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen blir illustrert med sentrale rettsavgjørelser.

Selv om hovedformålet med boken er at den skal kunne tjene som lærebok, er det ved utformingen også lagt vekt på at den skal kunne tjene som et nyttig innførings- og oppslagsverk for dommere, advokater og andre som arbeider med praktisk panterett.

De endringer som er gjort siden forrige utgave, består i hovedsak i at boken er ført à jour med ny lovgivning og rettspraksis.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Panterett