Lukk

Oppsigelse i arbeidsforhold, 5. utgave

Forfatter(e): Arne Fanebust

Boken handler om det lovfestede vernet mot oppsigelse, med spesiell vekt på kravet om saklig grunn for oppsigelse. I tillegg behandles reglene om forhandlinger, søksmål og sanksjonssystemet.

Boken er basert på en populær doktoravhandling med samme tittel. Denne 5. utgaven er oppdatert med de endringer i lovgivning og ny praksis som har kommet til siden forrige utgave (2001).

Arne Fanebust (f. 1948) er dr. juris og lagdommer i Gulating lagmannsrett.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Oppsigelse i arbeidsforhold