Lukk

Omstilling og nedbemanning, 3. utgave

Forfatter(e): Camilla Schøyen Borge, Eli Aasheim, Jan Fougner, Julie Piil Lorentzen, Marit B. Frogner, Tron Løkken Sundet, Trond Erik Solheim

Utgitt: 2016

«Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser.
Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.

3. utgave er oppdatert med lovgivning, rettspraksis og litteratur per juni 2016. I tillegg er det gjennomført en generell revisjon av bokens tekst og systematikk.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata Pro og idunn.no.

Bestill papirutgave
Be om pris for digitale utgaven

Omstilling og nedbemanning