Lukk

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet

Forfatter(e): Ole Kristian Aabø-Evensen

Dette er en samlet fremstilling og analyse av reglene om oppkjøp av selskaper og virksomheter med en rekke praktiske tips. Boken gir en heldekkende fremstilling av juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og finansielle forhold som partene må ta hensyn til i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner.

Boken omhandler både oppkjøp av børsnoterte og ikke-noterte selskaper, inklusive oppkjøp av selskaper i finansielle vansker. Den redegjør for de selskapsrettslige, skatterettslige, kontraktsrettslige, børs- og verdipapirrettslige spørsmål som kan oppstå i forbindelse med struktureringen av slike transaksjoner. Videre behandles en rekke arbeidsrettslige, regnskapsrettslige, konkurranserettslige, offentligrettslige og miljørettslige temaer. Forfatteren berører også på flere strategiske, kommersielle, finansielle spørsmål som kan være av avgjørende betydning i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner. Boken beskriver i detalj de teknikker og modeller som benyttes under avtaleforhandlingene for å fordele risikoen mellom partene.

Ole K. Aabø-Evensen har mer en 20 års erfaring med fusjoner og oppkjøp av norske og internasjonale børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper og virksomheter. Han var tidligere partner og leder for forretningsjuridisk rådgivning og M&A i det internasjonale rådgivningsfirmaet KPMG i Norge før han i 2002 etablerte Aabø-Evensen & Co Advokatfirma. Advokat Aabø-Evensen er flere ganger blitt rangert blant Norges ledende eksperter på området fusjoner og oppkjøp av Finansavisen i deres årlige advokatundersøkelse.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata og idunn.no.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

omslag