Lukk

Norsk internasjonal skatterett

Forfatter(e): Christian Bruusgaard, Christian Svendsen, Henning Naas, Kristine Ilstad

Utgitt 2011

Boken drøfter sentrale skatte- og avgiftsmessige spørsmål som oppstår i Norge i forbindelse med skattyteres utøvelse av virksomhet, investeringer og arbeid på tvers av landegrensene. Dette innbefatter situasjoner hvor norske skattytere utøver virksomhet, investerer eller arbeider i utlandet, samt situasjoner hvor utenlandske skattytere gjør tilsvarende i Norge.

Hovedfokuset er på intern norsk skatterett og på de begrensninger i norsk beskatningsrett som følger av skatteavtalene og andre internasjonale avtaler som Norge har inngått. Boken omtaler i første rekke direkte inntektsbeskatning, og gir i tillegg en oversikt over reglene for norsk merverdiavgift og arveavgift i internasjonale forhold.

Forfatterne gir en bred, grundig og systematisk gjennomgang av relevant regelverk, illustrert med rettspraksis og eksempler. Målgruppen er alle som måtte befatte seg med problemstillinger innenfor norsk internasjonal skatterett, herunder advokater, revisorer, ansatte i skatteforvaltningen og næringsdrivende.

Sagt om boken:
” Boken er utvilsomt et absolutt “must” for praktikere som arbeider med internasjonale skattespørsmål”. Stud.Jur. 4/2011

“Skatteadvokatene i Thommessen har gjort et kjempeløft med denne utgivelsen (…)” “(…) er det bare å være glad og takknemlig for denne tilveksten til norsk skatterettslitteratur”. Skatterett 2/2011.

Advokatfirmaet Thommessen AS er et av Norges største advokatfirmaer med en velrenommert skatteavdeling. Thommessens skatteadvokater bistår norske og utenlandske forretningsklienter innenfor hele det skatterettslige området, både i forbindelse med generell skatterettslig rådgivning, etablering av virksomhet, internasjonale transaksjoner og omstruktureringer, klagebehandling og prosessoppdrag. Bokens hovedforfattere er advokat Henning Naas, advokat Christian Bruusgaard, advokat Kristine Ilstad og advokatfullmektig Christian Svensen, som alle har lang erfaring i Thommessens skatteavdeling og til daglig befatter seg med de rettsområder som boken beskriver.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata og idunn.no.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

omslag