Lukk

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Forfatter(e): Nicolay Skarning

Omtrent ti prosent av arbeidsstyrken står i ledende eller særlig uavhengig stilling og er unntatt det vesentlige av arbeidstidsreglene. De kan arbeide mer fritt og uavhengig og har større ansvar, men har normalt ikke rett på overtidsbetaling. Forfatteren behandler spørsmål som:
– Når kan ansatte unntas fra arbeidstidsreglene?
– Hva er en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling?
– Hva er fordelene og ulempene ved å være unntatt arbeidstidsreglene?
– Hvilken betydning har tittel og lønnsinnplassering?
– Hva er fallgruvene ved feilinnplassering?

I denne utgivelsen går forfatteren gjennom rettspraksis og Arbeidstilsynets praksis og trekker opp linjene for når ansatte kan unntas fra arbeidstidsreglene. Forfatteren går igjennom de enkelte momenter ved vurderingen og gir praktiske råd som kan brukes for å innplassere ansatte riktig.

Utgivelsen er beregnet både på arbeidsgivere og arbeidstakere, samt deres organisasjoner, og er ment å være et praktisk verktøy i personaladministrasjonen.

Bestill print on demand-utgave

Be om pris for digitale utgaven

Skarning N