Lukk

Konsekvensutredninger

Forfatter(e): Fredrik Holth (red.), Nikolai K. Winge (red.)

Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger

Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er underlagt krav om konsekvensutredning, som er denne bokens tema.
I denne boken undersøkes og drøftes konsekvensutredninger fra ulikt faglig ståsted. Det rettslige rammeverket danner utgangspunktet for bokens behandling av temaet.

Spørsmål som tas opp er blant annet:
– Hvilke planer og tiltak er underlagt krav om konsekvensutredning og hva skal en konsekvensutredning inneholde?
– Hvilken betydning har EU- og EØS-rettslig regulering for tolkningen og håndhevelsen av de norske utredningsreglene?
– Hvilken betydning har plannivå for hva konsekvensutredninger skal inneholde?
– Hvordan sikres god kvalitet på konsekvensutredninger?
– Hvilke kontrollmuligheter har man for å kvalitetssikre konsekvensutredninger?

I tillegg redegjør forfatterne for aktuelle problemstillinger og erfaringer fra Sverige og Danmark.

De ulike temaene illustreres med eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis. Boken danner et godt grunnlag for innsikt i rettslige rammer, praktiske utfordringer, samt styrker og svakheter med dagens system med konsekvensutredninger.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Konsekvensutredninger