Lukk

Kollektiv arbeidsrett

Forfatter(e): Jan Fougner

Boken gir en oversikt over arbeidsrettens kollektive del og er en generell fremstilling basert på Arbeidsrettens praksis og et utvalg av sentrale tariffavtaler.

Boken behandler sentrale emner som tariffavtalebegrepet, tolkning av tariffavtaler, forhandlingsretten, vilkår for bruk av arbeidskamp og Arbeidsrettens organisasjon og kompetanse. Den alminnelige rettslige rammen for tariffavtalene blir også drøftet, med særlig vekt på EØS-avtalens betydning for tariffreguleringer.

Forfatterne har i en årrekke arbeidet med arbeidsrettslige spørsmål som advokater hos Wiersholm, Mellbye & Bech, NHO, LO og Regjeringsadvokaten. Advokat og forfatter Jan Fougner er redaktør for boken.

Dette er en digital versjon av den trykte utgaven, med tilsvarende sidetall. Henvisninger til lover, rettspraksis og andre kilder er lenket opp mot bl.a. Lovdata Pro og idunn.no.

Be om pris for digitale utgaven

Kollektiv arbeidsrett