Lukk

Kjøpsrett til studiebruk, 5. utgave

Forfatter(e): Erling Slevik, Kåre Lilleholt

Kjøpsrett til studiebok er først og fremst en lærebok. Boken gir en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten. Den er tilpasset læringskravene og kjøpsrettens plass i jusstudiet.
Boken beskriver oppbygning og hovedpunkter i regelverket i kjøpslovgivningen og tar deretter opp de mange vanskelige spørsmål som oppstår rundt kjøpsforhold i våre dager. Det er lagt stor vekt på lovreglene om forbrukerkjøp og tilknytningen til EUs regler.

Forfatterne har lagt vekt på å fremstille kjøpsretten for lesere uten omfattende forkunnskaper i juridiske fag, og boken kan derfor også leses som en innføring i sentrale kilder, hensyn og resonnementer i kontraktsretten mer generelt.

Boken er delt i fire hoveddeler:
Del 1 Innføring i kjøpsrett
Del 2 Regelverket i hovedtrekk
Del 3 Hovedtrekk i forbrukerkjøp
Del 4 Hovedtrekk i næringslivskjøp

Denne femte utgaven er ajourført med lovendringer og rettspraksis. Enkelte avsnitt er skrevet om, og det er lagt mer vekt på utviklingen på kjøpsrettens område i Norge og EU.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Kjøpsrett til studiebruk