Lukk

Høyt skattet

Forfatter(e): Arvid Aage Skaar, Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad

Festskrift til Fredrik Zimmer på 70-årsdagen

Professor dr.juris Frederik Zimmer har i mer enn 40 år forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet i skatte- og avgiftsrett i Norge og i utlandet. Det norske skatterettsmiljøet har mye å takke ham for, og Frederik Zimmer har også brakt norsk skatteforskning ut i verden. Artiklene i dette festskriftet er viet hans arbeidsfelt.

Festskriftet har 32 bidragsytere fra inn- og utland og er redigert av advokat dr.juris Bettina Banoun, professor dr.juris Ole Gjems-Onstad og advokat dr.juris Arvid Aage Skaar.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Zimmer