Lukk

Entrepriserett

Forfatter(e): Herman Bruserud, Viggo Hagstrøm

Entrepriseretten omhandler det kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført – byggherren – og den som skal utføre disse arbeidene – entreprenøren.

Boken omhandler de mest sentrale spørsmålene som jevnlig dukker opp i entreprisekontrakter. Særlig vekt er lagt på reguleringene man finner i de mest benyttede standardkontraktene i Norge. I noen grad behandles også problemstillingene for kontrakter underlagt bustadoppføringslova. Spørsmålet om det foreligger grunnlag for å etablere mer alminnelige entrepriserettslige prinsipper, berøres på flere punkter. Boken inneholder en rekke henvisninger til utenlandske og internasjonale kilder.

Boken er velegnet som håndbok for dommere, advokater og andre som kommer i berøring med entrepriserettslige problemstillinger.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Entrepriserett