Lukk

Bedrift, selskap og skatt, 6. utgave

Forfatter(e): Frederik Zimmer

BEDRIFT, SELSKAP OG SKATT behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.
Nytt i denne utgaven er et kapittel om begrensninger i gjeldsrentefradraget samt avskjæring av tap på fordring i konsernforhold.

Boken henvender seg til advokater, revisorer, ansatte i skatteadministrasjonen og studenter som driver videregående skatterettsstudier. Den vil også være til stor nytte for selskapene og foretakene selv, ikke minst for ansatte med ansvar for skattespørsmål.

Boken er blitt til i et samarbeid mellom Advokatfirmaet BA-HR DA og professor Frederik Zimmer, med sistnevnte som redaktør.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Bedrift, selskap og skatt. 6. utgave