Lukk

Alminnelig strafferett, 6.utgave

Forfatter(e): Georg Fredrik Rieber-Mohn, Knut Erik Sæther

Alminnelig strafferett er en juridisk klassiker og var professor Johs. Andenæs’ hovedverk. I denne 6. utgaven bygger Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther videre på dette verket.

Boken behandler de strafferettslige grunnlagsproblemer, straffens berettigelse og formål, de alminnelige og spesielle vilkår for straffansvar og reaksjonssystemet. I denne utgaven har forfatterne bl.a. oppdatert henvisninger til ny straffelov, rettspraksis og juridisk teori.

Bestill papirutgave
Be om pris for digitale utgaven

Alminnelig Strafferett 6utg