Lukk

Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave

Forfatter(e): Hans Petter Graver

Alminnelig forvaltningsrett gir en grundig innføring i forvaltningsrett. Det er spesielt lagt vekt på å få frem de alminnelige prinsippene som ligger bak enkeltreglene.

Denne boken behandler de grunnleggende hensynene i forvaltningsretten og gir samtidig en inngående behandling av spørsmål som er nyttige i praksis, som saksbehandlingsreglene, styring og instruksjon og forvaltningens avtaler. Den viser også forbindelsene mellom norsk rett og de europeiske reglene som følger av EØS og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Nytt i denne utgaven er et kapittel om etikk og etiske utfordringer i forvaltningen.

Bokens systematikk gjør den egnet som hovedlitteratur i forvaltningsrettsstudiet, samtidig som den er nyttig for alle jurister som arbeider med forvaltningsrett.

Hans Petter Graver er professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han underviser i forvaltningsrett og europarett. Han har tidligere gitt ut flere bøker og artikler, blant annet i forvaltningsrettslige og europarettslige emner. Han har ledet en rekke offentlige lovutvalg og utredninger.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Alm forvaltningsrett