Brukervilkår

§ 1. Bruk
Brukerlisensen gir anledning til papirutskrift fra nettstedet til eget bruk. Enhver annen form for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring er forbudt og krever skriftlig samtykke fra rettighetshaver representert ved Universitetsforlaget AS.

§ 2. Innlogging
Innlogging på nettstedet skjer ved tildelt brukernavn og passord. Er kunden besittelse av statisk/fast IP kan innlogging skje ved IP-adressen. Kommentarutgaver.no kan brukes samtidig av flere brukere med samme brukernavn og passord eller IP-adresse dersom det er gitt lisens til dette. Spredning av brukernavn og passord til ikke-abonnenter er forbudt.

§ 3. Tilgang til systemet
Systemet vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Universitetsforlaget AS har ikke ansvar for begrensninger i nettstedets tilgjengelighet eller andre systemfeil. Systemet kan bli tatt ned uten varsel for vedlikehold.

§ 4. Ansvar
Nettstedet oppdateres og ajourføres av Universitetsforlaget AS. Universitetsforlaget AS er bare ansvarlig for den versjonen som til en hver tid er tilgjengelig via Internett. Universitetsforlaget AS er ikke ansvarlig for feil i databasene. Feil som abonnentene blir oppmerksom på bes meddelt Universitetsforlaget AS. Universitetsforlaget AS er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller eventuelle innskrenkninger i åpningstiden. Abonnenten har risikoen for eget datautstyr og kommunikasjonsløsningen.

§ 5. Ekstern lenking
Linker på kommentarutgaver.no vil føre til nettsteder som ikke eies og/eller kontrolleres av Universitetsforlaget AS. Ved aktivering av slike linker forlater du kommentarutgaver.no, og Universitetsforlaget AS fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet eller tjenestene på de nettsteder det linkes til.

§ 6. Beskyttelse av kunden
Universitetsforlaget AS vil kun bruke kundeinformasjon og aktivitet til statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål. Universitetsforlaget AS personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger om abonnentens forhold som de blir kjent med i forbindelse med arbeidet.

§ 7. Rettigheter
Materialet på nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2 og annen relevant lovgivning. Brudd på vilkårene kan medføre erstatningsansvar.